Tjänster

Löpande bokföring

Vi gör allt inom löpande bokföring, avstämning, budgetering, uppföljning, fakturering, betalningar, kund och leverantörsreskontra, balans och resultatrapporter.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter skall lämnas in en gång per år för alla som fått utdelning, inkomst eller vissa avdrag

Månadsbokslut

Det är en sak att ta ut en resultat-och balansräkning från ett bokföringsprogram, det är en annan att förstå vad man läser och om siffrorna är negativa och hur man gör dom positiva. Som företagare behöver man ha en löpande analys varje månad för att se hur det går för ens företag.

Fakturering, betalningar och inkasso

Vi hjälper Dig med Din fakturering, skicka bara ett mail eller sms till oss så ordnar vi resten. Vi fakturerar, håller koll på att kunden betalar, skickar betalningspåminnelser och hjälper till med inkasso. Behöver Du hjälp med att betala leverantörsfakturor och löner så hjälper vi Dig med det också. 

Årsredovisningar

och bokslut

Vi hjälper Er med hela arbetet kring årsredovisningar, avstämningar, bokslutsdispositioner, avskrivningar, årsstämmoprokoll, upprättande av inkomstdeklaration, kontakter med Bolagsverket och/eller revisorn

Skattedeklarationer

Det är viktigt att deklarationerna blir korrekta. Att ta in professionell hjälp med detta underlättar en hel del för er. Inkomstdeklarationer, moms, arbetsgivaravgifter och/eller periodiska sammanställningar.

Löner

Vi kan hjälpa Er med Er lönehantering och rutiner för denna. Vi kan  också hjälpa Er med annonsering efter ny personal, intervjuer, anställningsbevis, förhandlingar och att t.ex avsluta en anställning

Bolagsbildningar

Bolagsbildningar kan vara ett stor steg.  Vi har en bred erfarenhet av bolagsbildningar, och kan hjälpa er med uppstarten av Ditt bolag. Vi kan agera ombud inför Skatteverket och Bolagsverket, allt för att underlätta hanteringen

Postadress

Admicora AB

Smärgelvägen 6

142 50  Skogås

Besöksadress

Admicora AB

Smärgelvägen 6

142 50  Skogås

Epostadress: yvonne@accora.se

yvonne@admicora.se

Telefonnummer:  08-408 011 50

Organistionsnummer : 5569896425